Notfabriken Music Publishing AB

Notfabriken har funnits sedan 1 september 2002 då de övertog Warner/Chappells notutgivning. Inriktningen på musikförlaget har därför, sedan starten, varit utgivning av not- och sångböcker. När det gäller utgivning av populärmusik på noter är de en av de största i Norden, både vad gäller antalet titlar och omsättning. Notfabriken ägs sedan 2008 till 100% av NotPoolen AB.